Dobór rozmiaru dyszy malarskiej. Jak wybrać prawidłową dyszę do agregatu?

01-08-2022

Podstawowe zasady natrysku hydrodynamicznego:

Na rysunku poniżej pokazano prawidłowe trzymanie pistoletu podczas malowania oraz odległości i kąty jakie powinny być zachowane dla uzyskania idealnej powierzchni.

Jeżeli podczas malowania, dysza zostanie zapchana, należy przeczyścić ją przekręcając z pozycji malowania SPRAY (1) o 180 stopni do pozycji CLEAN (2). Jeżeli takie czyszczenie nie pomaga, należy sprawdzić filtr umieszczony w rękojeści pistoletu.Co oznaczają numery na dyszy?

Oznaczenie zazwyczaj jest umieszczone na widocznej części dyszy. Ostatnie dwie cyfry to średnica otworu dyszy w tysięcznych cala. Im większy otwór, tym bardziej gęstą i lepką farbę można aplikować. Ta sama wartość określa maksymalną wydajność agregatu malarskiego.

dysza berizzi FM6

Oznaczenie na dyszy powyżej to 311. Pierwsza cyfra oznacza kąt natrysku (3=30°). Wyznacza ona szerokość pasa natrysku po jej pomnożeniu przez 5 czyli cm. Druga liczba to 11, która oznacza średnicę otworu wylotowego 0.011”.

Podsumowanie: używając dyszy w rozmiarze 311 mamy kąt natrysku 30 stopni, wachlarz malowania 15 cm, oraz otwór wylotowy 0.011” (0,28mm).


Przelicznik rozmiarów dysz malarskich Airless:

Wielkość otworu w calach (mm) Wydajność w litrach na minutę  
0,007” (0,18mm)
0,009” (0,23mm)
0,011” (0,28mm)
0,013” (0,33mm)
0,015” (0,38mm)
0,017” (0,43mm)
0,019” (0,48mm)
0,021” (0,53mm)
0,023” (0,58mm)
0,025” (0,64mm)
0,027” (0,68mm)
0,029” (0,74mm)
0,031” (0,79mm)
0,033” (0,84mm)
0,035” (0,89mm)
0,037” (0,94mm)
0,039” (0,99mm)
0,041” (1,04mm)
0,043” (1,09mm)
0,045” (1,14mm)
0,047” (1,19mm)
0,049” (1,24mm)
0,19 l/min
0,30 l/min
0,45 l/min
0,64 l/min
0,87 l/min
1,13 l/min
1,36 l/min
1,74 l/min
2,08 l/min
2,49 l/min
2,91 l/min
3,33 l/min
3,86 l/min
4,42 l/min
5,19 l/min
5,56 l/min
6,16 l/min
6,80 l/min
7,52 l/min
8,20 l/min
8,96 l/min
9,75 l/min


Odpowiedni dobór rozmiaru dyszy:

Bardzo ważna sprawą jest dobre dobranie rozmiaru dyszy, ponieważ pozwala to na zmniejszenie strat podczas aplikacji i zmniejsza zużycie farby. Tym samym dobór dyszy skraca czas wykonania zadania i zapewnia lepszą kontrolę. Optymalne wykorzystanie dyszy natryskowej zależy min. od:

  • szerokości strumienia,
  • wielkości otworu dyszy,
  • typu natryskiwanej farby,
  • gęstości, lepkości farby
  • zawartości cząstek stałych
  • rodzaju malowanej powierzchni oraz
  • maksymalnej wydajności pompy.
Identyczna szerokość pasa natrysku – różne grubości otworu dyszy.      Różne szerokości pasa natrysku – taka sama grubość otworu dyszy.     

Rysunek pokazuje różnice pomiędzy dyszami z takim samym pasem natrysku, lecz ze zwiększającą się średnicą dyszy (ostatnie dwie cyfry w oznaczeniu dyszy 5XX).
Im większa średnica dyszy tym więcej materiału można natryskiwać na powierzchnie w tym samym czasie.

Rysunek pokazuje różnice pomiędzy dyszami ze zwiększającym się pasem natrysku, lecz taką sama grubością otworu dyszy (pierwsza cyfra w oznaczeniu dyszy X15)
Taka sama ilość materiału jest natryskiwana na szerokim jak i wąskim pasie natrysku.
Stosując większy kąt, uzyskujemy szerszy pas natrysku i tym samym cieńszą powłokę. 

 

Po czym poznać, że dysza jest zużyta?

Nowa dysza natryskuje równomierny eliptyczny kształt z z delikatnymi brzegami. Zużyta dysza daje nierównomierny kształt, z ostrymi krawędziami. Bywa też tak, że same brzegi dyszy zaczynają pisać grubymi liniami, a przepływ materiału przez dyszę może przekraczać wydajność agregatu. Pas natrysku jest mniejszy. Poniżej rysunek przedstawiający różnicę pomiędzy nową i zużytą dyszą.

Głównymi przyczynami zużywania się dysz są:

  1. nieodpowiednie ciśnienie robocze
  2. cząstki stałe w farbie, powodujące zwiększone ścieranie węglika

Polecane produkty